Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Gradska uprava Beograd raspisala je javni poziv za izbor 217 kandidata za stručno osposobljavanje za poslove komunalnog milicionara.

Izabrani kandidati će o trošku grada završiti obuku, a nakon završene obuke polagaće ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja, nakon čega dobijaju sertifikat. Polaganje ovog ispita je, prema Zakonu o komunalnoj miliciji uslov za zaposlenje, piše Nova ekonomija.

Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionera.

Pročitajte još:

Na javni poziv mogu se prijaviti samo nezaposleni. Uslovi su i da su kandidati punoletni, da nisu pravnosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najamnje šest meseci, ako i da im ranije nije prestajao radni odnos u državnog ogranu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati moraju da imaju najmanje četvorogodišnju srednju školu, kao i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Takođe, moraju da imaju psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije, a ne sme da postoji bezbednona smetnja za obavljenja ovih poslova.

Javni poziv je objavljen 20. marta, a rok za podnošenje prijava je 15 dana, do 4. aprila 2023. godine.

U Sekretarijatu za poslove komunlne milicije u oktobru prošle godine bilo su angažovane 492 osobe, od 481 na neodređeno vreme, piše u informatoru o radu objavljenom na sajtu gradske uprave Beograda.

Međutim, u informatoru je naglašeno da je sekretarijat za poslove komunalne milicije prestao je sa radom u oktobru 2022. godine. Tada je Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju preuzeo sve poslove, predmete, arhivu i zaposlene.

BONUS VIDEO Sudar oko sokolovo i dva automobila, zaglavljen komunalni policajac