Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Dvanaest od ukupno 26 banaka, koliko ih posluje u Srbiji, prekršile su tokom protekle godine propise kojima se štite korisnici finansijskih usluga.

Ovo pokazuje upravo objavljen izveštaj Narodne banke Srbije o pritužbama i prigovorima koje su na rad banaka, osiguravajućih društava, lizing kuća i društava za upravljanje privatnim penzijskim fondovima, podneli građani tokom protekle godine.

Poredeći lanjski izveštaj NBS sa istim takvim za godinu pre, primećuje se da među navedenim banakama ima veliki broj “ponavljača”.

Naime, za 2018. godinu na ovom spisku bilo je ukupno 13 banaka, od kojih je jedna u međuvremenu promenila i ime, i vlasnika, i ponovo nakon godinu dana završila na istoj listi.

Foto: Filip Krajinčanić/Nova.rs

Svega dve banke, od pomenutih, proteklu godinu završile su “čiste” po pitanju pritužbi svojih korisnika.

To su Rajfajzen i Komercijalna banka, na čije postupke se građani tokom 2019. nisu žalili. Ili bar ne – Narodnoj banci.

“U periodu januar – decembar 2019. godine utvrđeno je da sledeće banke nisu postupale u skladu s pojedinim odredbama zakona kojima se uređuje oblast zaštite korisnika finansijskih usluga: Direktna banka, Unikredit banka, Eurobanka, Sberbanka, Vojvođanska banka, OTP banka, Mobi banka, AIK banka, MTS banka, Erste bank, Opportunity banka, NLB”, navodi se u izveštaju NBS.

Najviše se žale na osiguranje

Tokom protekle godine sektoru za zaštitu korisnika pri NBS upućeno je ukupno 1.976 pritužbi građana. Ipak, od tog broja pritužbi, najveći deo se nije odnosio na banke, već na osiguravajuća društva, čak 1.064.

Pritužbi na rad banaka bilo je ukupno 908. NBS je, kako se navodi, utvrdila da je od toga neosnovano 547. Osnovanih pritužbi bilo je 198, dok se 163 još razmatraju.

Građani su se najviše žalili na kredite, usluge povezane sa računima, pa potom platne kartice.

Posredovanje

NBS je 2019. posredovala u rešavanju problema između banaka i njihovih korisnika u ukupno 25 slučajeva.

U pet slučajeva je došlo do sporazuma, isto toliko je u toku, dok je zabeleženo 15 odustanaka.