Foto: Shutterstock/photoRia

Kompanija Niksen Real Estate iz Beograda planira da izgradi tržni centar sa restoranom i auto-perionicu u Aranđelovcu.

U urbanističkom projektu, koji je izradio Projektni biro Plan iz Aranđelovca, navodi se da je da se projekat realizuje na oko pet kilometara istočno od centra Aranđelovca, u Južnoj industrijskoj zoni, uz državni put IIB reda 368, Aranđelovac-Banja-Topola, između ciglane Univerzum i štamparije Zapis, prenosi eKapija.

Povod za izradu urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju trgovačkog centra. Cilj izrade urbanističkog projekta je utvrđivanje urbanističkih i drugih uslova za uređenje i izgradnju trgovačkog centra na predmetnoj lokaciji. Dodaje se da na tom delu nema izgrađenih objekata.

„U skladu sa mogućnostima i potrebama investitora, dozvoljena je moguća fazna izgradnja objekta trgovačkog centra. U 1. fazi se planira izgradnja oko 2/3 površine objekta trgovačkog centra, zatim objekat restorana sa poslastičarnicom, auto-perionica, trafostanica i reklamni stub-totem. Drugu fazu izgradnje činio preostali bi deo trgovačkog centra, oko 1/3 površine do punog planiranog kapaciteta objekta“, obrazloženo je u urbanističkom projektu.

U okviru građevinske parcele planirana je izgradnja više objekata: trgovački centar, restoran i poslastičarnica, auto-perionica, trafostanica, reklamni stub-totem. Takođe, po projektu je obezbeđeno i 235 parking mesta.

Planirani objekat tržnog centra imaće osnove u obliku nepravilnog ćiriličnog slova „P“, tako da se formira unutrašnje dvorište ili poluatrijum, preko koga su predviđeni ulazi u lokale. U okviru ovog prostora je planirano parkiranje.

PROČITAJTE JOŠ

Ujedno je predviđeno da ovaj prostor povremeno služi za održavanje manifestacija različitog tipa, od toga da se ovaj prostor pretvori u prodajni prostor na otvorenom do toga da se postavljanjem montažne bine ovaj prostor pretvara u koncertni.

Planirano 14 prodajnih prostora u okviru objekta, odnosno lokala različite površine, sa magacinskim prostorima i toaletima. Planiran je administrativni prostor sa dve kancelarije, salom za sastanke, čajnom kuhinjom i magacinskim prostorom, ženski toleti, prostor za povijanje beba, toalet za invalide i muški toaleti.

Pristup korisnicima centra do toaleta je predviđen preko pasaža. Ulazi u magacinske prostore su planirani sa obodne saobraćajnice, koja prati gabarit objekta.

Bruto površina trgovačkog centra iznosi 11.261 metara kvadratnih (u prvoj fazi 7.191 m2, a u drugoj 4.069 m2), a neto površina 10.935 m2 (u prvoj fazi 6.984 m2, a u drugoj 3.950 m2). Visina objekta je 6,5 metara.

BONUS VIDEO Srbija, Hrvatska, S. Makedonija i Crna Gora: Tržni centri najveći protivnici neradne nedelje

Komentari

Svi komentari (0)