Foto: Shutterstock/Gabriel Petrescu

Skupština akcionara Naftne industrije Srbije (NIS) donela je odluku da se akcionarima na ime dividende isplatiti oko 4,4 milijarde dinara, odnosno 27,14 dinara po akciji bruto. Na ovo se plaća porez po stopi od 15 odsto, pa akcionarima na račun leže 23 dinara po akciji.

Ovo je osma godina zaredom u kojoj će NIS na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti koja je iznosila oko 17,7 milijardi dinara, saopštila je ova kompanija.

Pravo na dividendu za 2019. godinu imaju svi akcionari NIS-a koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 20. jun 2020. godine.

Ruska kompanija Gasprom njeft poseduje 56,15 odsto akcijskog kapitala NIS-a, dok je 29,87 odsto akcija u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada gradjanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima.

Građani, koji su imali pravo na besplatnu dodelu akcija, dobili su pet akcija Naftne industrije Srbije, koje danas na berzi vrede 570 dinara po komadu.

Pratite nas i na društvenim mrežama:570

Facebook

Twitter

Instagram