Evroposlanik i jedan od međunarodnih posmatrača izbora u Srbiji, Andreas Šider, rekao je za Nova.rs da su Evropska komisija i Evropski savet ozbiljno shvatili Rezoluciju Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji i da se ozbiljno bave time kako da organizuju nezavisnu istragu.