Podeli
Foto: Nova S

Ima li u Srbiji elite, kakva je i ako je ima? U emisiji "Među nama" kulturološkinja Jelena Đorđević i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Nebojša Romčević govore o tome kakav je odnos elite između sebe, elite i građana i elite i politike ili je sve to isto?

Na pitanje ko čini elitu, Jelenu Đorđević je izdvojila dve karakteristike.

“Prva je ona klasična definicija, a to je da su to pre svega grupe ljudi od integriteta i obrazovanja koji imaju određeni moralni autoritet u društvu, koje mogu da služe kao uzor, i ako žive u zdravom društvu oni treba da imaju moć da na neki način pomognu da se društvo kreće u najboljem mogućem pravcu. Ono što se smatra elitom kod nas je politička elita koja ima moć da uništi i poništi sve ono što čini srž elite”, rekla je ona.

Prema mišljenju Nebojše Romčevića, elita implicira određenu ekskluzivnost.

“To jeste određena grupa ljudi koja ima određeni autoritet koji proizilazi iz njihovih autoriteta, a ne društvenih pozicija u hijerarhiji. Političari svoj autoritet crpe iz moći države, koju su uzurpirali. Ako govorimo o intelektualnoj, kulturnoj eliti ona svoj autoritet crpi iz same sebe, iz vrline. Ono što je karakteristično za elitu i elitizam jeste da je on suprostavljen direktno egalitarizmu i populizmu, masi i da u egalitarističkoj i populističkoj eliti se isključuje da je neko bolji od nekog. Populistička politika se predstavlja kao politika naroda, a sve ostalo kao strano telo. Elite su ono što obeležava određeno vreme”, rekao je Romčević.

O čemu su još govorili Jelena Đorđević i Nebojša Romčević pogledajte u video prilogu emisije:

Komentari

Vaš komentar