Nemogućnost kontrolisanja mokrenja (inkontinencija), koja se manifestuje u rasponu od povremenog bežanja nekoliko kapi do potpune nemogućnosti zadržavanja mokraće, je stvar o kojoj se malo govori. Milioni žena i muškaraca u svetu imaju poteškoće sa nevoljnim curenjem mokraće, dok podaci za Srbiju pokazuju da sa ovim problemom živi oko 350 hiljada, a da se leči tek samo 15 hiljada.

Komentari

Vaš komentar