letovanje crna gora
Tivat Porto Montenegro Foto:NTO CG

Da letovanje prođe bezbrižno.

Osim o moru i suncu, pred letovanje treba misliti i o zdravstvenoj zaštiti. A kakva je situacija što se tiče srpskih turista u Crnoj Gori?

„Turisti iz Srbije imaju posebne povoljnosti u Crnoj Gori sa aspekta pružanja medicinskih usluga. Imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć, ukoliko ponesu potvrdu iz Srbije koju izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje“, kažu za Novu iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Jasno je da je u pitanju vrlo važna pogodnost, a za koju, čini se, malo ko zna.

Naime, kako stoji na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, osigurana lica RFZO za vreme privatnog boravka u inostranstvu (turistički boravak), imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret  sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica.

Pročitajte još:

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju (među kojima je i Crna Gora), potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac.

Procedura izdavanja potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca, besplatna je, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).

Postupak izdavanja

Dvojezični obrazac, tj. potvrdu  izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i  mišljenja lekarske komisije da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge.

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja) osigurano lice podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar možete preuzeti na sajtu RFZO.

Potvrda se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje se obezbeđuje iz  sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

Izuzetno, ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, može i naknadno izdati – ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osigurano lice podnosi direkciji  Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zahtev za naknadu troškova.

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge, kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene .

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put, a platilo je troškove hitnog lečenja u zemlji sa kojom nije zaključen ugovor, osigurano lice nema pravo na naknadu tih troškova.

BONUS VIDEO: Prirodne lepote Crne Gore

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram