Foto: Miloš Martinović

Nikola Cakić jedan je od retkih domaćih arhitekata koji je javnosti predstavio projekat uređenja sopstvenog životnog prostora, renoviranog starog salonskog stana od 70 kvadratnih metara na Dorćolu, koji je dizajnirao zajedno sa svojom životnom saputnicom, arhitektkinjom Draganom Ćirprijanović.

U slučaju projektovanja enterijera za beogradski centar IT kompanije United Cloud, pred Cakića i njegovog kolegu po struci Nenada Miloševića postavljen je poligon sa mnoštvom informacija, a oni su morali da ih dekonstruišu i izvuku osnovne faktore – „one koji će iskristalisati zahteve za dalje rešavanje prostora“.

Dve etaže na preko 2.500 kvadrata

Foto: Miloš Martinović

Beogradski centar United Clouda funkcioniše na dve etaže sa preko 2.500 m² poslovnog prostora. Razvojni put na ovoj lokaciji je počeo pre šest godina, a nastavlja se, kako kaže Cakić, i dalje.

„Bilo je nekoliko etapa proizvodnje prostora, i svaka je morala najelegantnije da se nastavi na prethodnu, osvežavajući i unapređujući ranije modele funkcionisanja života zaposlenih u njima u smislu produktivnosti i komfora. Poslednje dve godine, prostor se formuliše u najsavremeniji pristup poslovanju, agile workspace“ – navodi arhitekta.

Foto: Miloš Martinović

Dizajn principi agile workspacea su radna mesta zasnovana na sistemski agilnim prostorijama, sa ciljem podizanja produktivnosti sa jedne strane, i saradnje učesnika sa druge strane, objašnjava Cakić.

„Modularne radne jedinice bazirane na aktivnostima, za podršku dnevnim rutinama i promenljivim potrebama tokom dana, zapravo daju mogućnost za raznolikost izbora timovima i pojedinaca sa fokusom na zajedničkim kreativnim procesima, ali i boljim korišćenjem slobodnog vremena“ – navodi naš sagovornik.

Foto: Miloš Martinović

Dodaje da je saradnja zaposlenih tako i formalna i neformalna, licem u lice ili na daljinu, timska ili međufunkcionalna, spontana ili planirana.

Prostor koji nije opterećen instalacijama

Foto: Miloš Martinović

Takođe, bilo je potrebno prilagoditi najsavremeniju IT opremu modularnom sistemu rada, a da pritom sve funkcioniše lako i efikasno.

„Mreže kablova slabe i jake struje, različite tipove konektivitija, trebalo je pametno sprovesti, i napraviti prostor koji nije opterećen instalacijama“ – kaže Cakić za naš portal.

Radna jedinica se naziva Garaža, i u njoj se nalaze modularne radne jedinice sa zajedničkom konferens zonom.

„Garaža, kao novi koncept radnog mesta, kreirana je za timove programera i nudi im sve što im je potrebno, tako da ne moraju da gube vreme tražeći dodatna mesta za sastanke, planiranje, solo ili grupni rad“ – kaže arhitekta.

To uključuje i sto sa opremom, prostor za promišljanje i vreme za fokusiranje, onlajn sastanke, neposrednu saradnju licem u lice, individualni rad, ali i održavanje ceremonija potrebnih u kanbanu i slično.

Infrastrukturalna opremljenost na najvišem nivou

Foto: Miloš Martinović

Pored fiksno angažovanih Garaža, saznajemo da isprobavaju i prednosti ovog koncepta za iznajmljivanje, pa su tako neke od Garaža u prostoru otvorene za iznajmljivanje do 4 sata dnevno, što podrazumeva da ta radna prostorija mora da tehnički i funkcionalno odgovori i takvim zahtevima, naravno, uz softversku podršku.

„U prostoru se nalazi i veliki broj standardnih konferens sala, sa različitim kapacitetima, ali svaka od njih je insfrastrukturalno opremljena na najvišem nivou“ – objašnjava naš sagovornik.

U određenim zonama, bilo je potrebno pametno inkorporirati video wallove, od kojih su neki su za testiranja, dok drugi služe za meet-up skupove.

„Takođe, u poslovnom sklopu United Clouda je i neizostavni deo aktivnosti koji se ogleda u prostorima za zahtevna i napredna testiranja opreme, aplikacija i korisničkih uređaja, kao što su Testing Corner i Laboratorija“ – navodi Cakić.

Dizajn Studio je prostor osmišljen da podrži zahtevna istraživanja i suštinsko razumevanje korisničkih potreba. Svojim otvorenim konceptom i kreativnim zonama podstiče razmenu ideja i interakciju cele organizacije.

Kao posebno interesantne, Cakić navodi delove gde se razvijaju prototipi i verifikuje korisničko iskustvo, koji simuliraju dnevne sobe i ostale ambijente u kojima se proizvodi koriste.

Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, tu su i kancelarije menadžmenta, relaks zone, kuhinje sa trpezarijama, ali i kreativni korneri.

„Dakle, funkcionalni program je obilan, a sve to je bilo potrebno pomiriti u jednu celinu, prilagoditi materijale potrebama, ali duh zadržati u koloritu kako ne bi pravili funkcionalnu i estetsku konfuziju“ – kaže arhitekta.

Radno vreme u kućnom ambijentu

Foto: Miloš Martinović

Što se tiče estetike, Cakić navodi da je bilo važno pronaći model kako implementirati osnovne prirodne materijale na novi način, i smelo ih dovesti u odnos sa nekim neočekivanim materijalizacijama, a sve u cilju postizanja efekta prostora za život.

„Bilo je potrebno pronaći način kako ne stvoriti klasičnu korporacijsku estetiku poslovnog prostora, ozbiljnu, neustrašivo hladnu i monohromatsku, već suprotno, napraviti prostor u kojem zaposleni provode vreme u, na neki način, kućevnom ambijentu“ – kaže naš sagovornik.

Zato, dodaje, prostor odiše kontrastom između, sa jedne strane jakih tamnih tonova, betona i stakla, i sa druge strane materijalima poput tkanina, tepisona i draperija koji apsorbuju tu snagu praveći nepredvidiv sklad, dok su drvene obloge neutralni deo, deo izjednačavanja balansa.

Većina nameštaja i obloga rađena je po meri jer se prema Cakičevom mišljenju samo tako mogu tačno i konstruktivno rešiti detalji.

„Da bi prostor istinski odisao autorskim rukopisom, moraš perfektno rešiti sve detalje i da se pritom služiš samo dozvoljenim sredstvima. Rešavanje prostora bez grešaka u detaljima je osnovni kriterijum koji definiše nivo veštine autora“ – kaže on.

Koncept i detalj pobeđuju na kraju

Foto: Miloš Martinović

Dodaje da je za takav poduhvat neophodno da u periodu građevinskih radova sve bude pripremljeno savršeno dobro kako bi nameštaj bio pametna ekstenzija svih konstruktivnih i pregradnih elemenata, „kako bi bio i final touch i perfect fit“.

„Jedna stvar je imati dobar osećaj da u prostor postaviš komad nameštaja koji estetski pripada kontekstu, a sasvim druga stvar je izdizajnirati fasade enterijera do svakog detalja. Na kraju, koncept i detalj pobeđuju“ – zaključuje na kraju Nikola Cakić.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar