Krečenje stabala voća je način borbe protiv mraza i preporučuje se kod stabala voća koja su osetljiva na temperaturne promene tokom zimskog perioda.