Ako mislite da znate čemu služi metalni deo na omotaču salame, vrlo verovatno ste u zabludi.