Šta su pisali u korespodenciji sa svojim kolegama Danilo Kiš, Borislav Pekić, Mihiz, Dobrica Ćosić, Isidora Sekulić, Radomir Konstantinović, Branislav Nušić, Rastko Petrović, Meša Selimović i mnogi drugi slavni srpski pisci, možete pronaći u “Srpskoj epistolarnoj antologiji 20. veka” Radovana Popovića.

Komentari

Vaš komentar