Da je pozorište otvoren i višestruko tajanstven prostor, koji najbolje ovaploćuje misao srednjevekovnog teologa Nikole Kuzanskog o svetu "čije je središte svugde a granica nigde", vrlo uverljivo predočavaju, svaki na svoj način, dva projekta predstavljena u "off" programu "Druga scena" ovogodišnjeg Pozorja: predstava Bitef teatra "Kao da kraj nije ni sasvim blizu" autorskog tandema Maja Pelević (tekst) - Nikola Zavišić (režija) i predstava pozorišta Deže Kostolanji "Poetika gledanja" po konceptu i u režiji Andraša Urbana.

Komentari

Vaš komentar