Beta Vukanović Foto: Muzej grada Beograda

U okviru pratećeg programa izložbe „Beta Vukanović. Кlasik moderne“, Ana Vranješ će održati predavanje „Jedan delić slike“ u četvrtak, 26. januara u 18 časova u Кonaku kneginje Ljubice,

U pismu upućenom direktoru Muzeja grada Beograda 1954. godine, Beta Vukanović je izrazila želju da sva svoja umetnička dela pokloni Muzeju. Slikarkine namere bile su poznate široj javnosti, budući da je pismo iste godine bilo objavljeno u Godišnjaku Muzeja grada Beograda kao i dnevnoj štampi.

Aktivnost Bete Vukanović u stvaranju legata i posledično slike o sebi se očituje u njenom izboru umetničkih radova koji će biti muzealizovani, ali i u namerama s kojima ona želi da se u Muzeju nađe njena umetnička zaostavština. Darivanje svojih likovnih ostvarenja za umetnike je bila mogućnost da po svom ličnom izboru obrazuju predstavu o svom opusu i sebi samima.

Beta Vukanović Foto: Muzej grada Beograda

U skladu s tim, tokom izlaganja će formiranje zbirke – Legata Bete Vukanović – biti predstavljeno kao odraz života i stvaralaštva slikarke, odnosno kao „jedan delić slike“ o umetnici i njene vizuelne (auto)biografije. Odgovarajuća pažnja biće posvećena i istoriji kolekcije.

Bonus video: Priča o Mileni Pavlović Barili