Janko Ramač Foto:Screenhot/Yoiutube/RTV2

Janko Ramač, redovni profesor Novosadskog univerziteta, smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći 27. avgusta u 67. godini života, objavio je "Danas".

Rođen u Ruskom Krsturu, klasičnu gimnaziju završio je u Rimu, diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao u Beogradu, doktorirao u Užgorodu u Ukrajini.

Glavna oblast njegovog naučnog rada bila je društvena, kulturna i obrazovna istorija Rusina, te veze Rusina s Ukrajinom.

Objavio je pet knjiga, više od 100 naučnih radova, kao i brojne značajne izvore za istoriju jugoslovenskih, odnosno vojvođanskih Rusina.

Nekoliko godina držao je predavanja iz predmeta Kulturna istorija Ukrajinaca na Filološkom fakultetu u Beogradu, iz folkloristike na univerzitetu u NJiređhazi u Mađarskoj, gostovao je na fakultetima u Ukrajini, Slovačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj.

Bio je uvažavan u slavističkim i ukrajinističkim krugovima u tim zemljama i često pozivan na naučne konferencije i stručne skupove.

Zahvaljujući širokom krugu poznanstava, biblioteci Odelenja za rusinski jezik na matičnom fakultetu obezbedio je veliki broj stranih publikacija. Zajedno s bratom Mihalom preveo je s helenskog na rusinski Bibliju.

Generacije studenata u zemlji i inostranstvu pamte profesora Ramača kao eruditu, smirenog predavača koji je podsticao samostalan istraživački rad i saradnju s kolegama u inostranstvu.

Bonus video: Komemoracija Stojana Drčelića govor Dragana Mojovića

Komentari

Svi komentari (0)