Dragi Ivo, meni je, 14. februara, umrla mati, te Vam se zato nisam javio po povratku u Rim, piše između ostalog Miloš Crnjanski u jednom od pisama koje je slao Ivi Andriću, a koja se nalaze u knjizi “Srpska epistolarna antologija 20. veka” Radovana Popovića.

Komentari

Vaš komentar