Predrag Marković za celu svoju karijeru istoričara ima zanemarljivo istraživačko iskustvo u Arhivu Srbije - od diplomiranja do danas gledao je samo jedan registar, ali nije istraživao arhivsku građu. Dakle, doktor istorije, direktor Instituta za savremenu istoriju i verovatno medijski najčešće angažovani istoričar, nikada nije imao istraživačkog dodira sa arhivskom građom u Državnom arhivu Srbije, smatra Miroslav Perišić, direktor Državnog arhiva Srbije.

Komentari

Vaš komentar