Raspisan konkurs za Paviljon MSUB

Kultura 19. jul. 202113:25
Podeli:
Muzej savremene umetnosti. Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Mora se voditi računa o sagledavanju dve ključne slike najšire panorame Grada, sa najvažnijeg od svih beogradskih vidikovaca - Beogradska tvrđava "Pobednik", stoji između ostalog u propozicijama konkursa.

Muzej savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisao je javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje paviljona Muzeja, sa proširenjem magacinskih kapaciteta muzeja, uz dodelu nagrada od 800.000, 400.000 i 200.000 dinara za odabrana rešenja.
Predmet konkursa je, kako u saopštenju navodi MSUB, definisan zaokruživanjem potreba za potpuno i efikasno funkcionisanje Muzeja sa komercijalnim uslugama organizovanih po uzoru na slične vodeće institucije u svetu, dok konkursni zadatak se razvrstava sadržaje u dve programske celine koje bi se realizovale u dve odvojene faze.

Prvu programsku celinu predstavlja paviljon sa komercijalnim sadržajima muzeja podeljenih na ugostiteljstvo (kafe-restoran) i trgovinu (prodavnica za prodaju suvenira muzeja i promotivnog materijala, knjiga i sl.), kao i njihovi prateći skladišni, sanitarni i drugi prostori nužni za nesmetano funkcionisanje paviljona.

Drugu programsku celinu čini dodatni novi magacinski prostor, u smislu dopune ili proširenja postojećih kapaciteta MSUB. „Poštujući kontekst lokacije i njene neposredne okoline, značaj i reprezentativnost samog objekta muzeja, a i samog Parka prijateljstva – intervencije moraju ostati podređene samom vrednom okruženju i ne smeju narušavati ovu celinu koja je pod zaštitom spomenika kulture“, ističe se u konkursu.

Planirana izgradnja ne sme da naruši fizičku stabilnost samog objekta Muzeja savremene umetnosti, niti postojeće uslove i način korišćenja samog objekta, mogućnosti pristupa objektu, kao ni njegov vizuelni identitet i integritet.

Planiranim intervencijama ne sme se ugrožavati ni bezbednost ni funkcionalnost prostora u neposrednom okruženju oko Muzeja. Ističe se i da je neophodno očuvanje celokupne drvenaste vegetacije kao i da se mora voditi računa o sagledavanju dve ključne slike najšire panorame Grada, sa najvažnijeg od svih beogradskih vidikovaca – Beogradska tvrđava „Pobednik“.

Početak konkursnog roka teče od 16. jula a krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 9. septembar 2021. godine. Na konkursu će biti dodeljene i tri novčane nagrade, a izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu projektne dokumentacije za potrebe dalje realizacije dokumentacije, i same realizacije projekta i datih sadržaja. (kraj) lj/mr

Komentari

Vaš komentar