Po ugledu na čuvenih Marksovih „jedanaest teza o Fojerbahu“, pozorišni kritičar i profesor na FDU Ivan Medenica je u autorskom tekstu za Nova.rs izdvojio 11 teza o stanju u našem teatru.