Vladimir Beljanski, emisija Pregled dana
Vladimir Beljanski Foto: Newsmax Adria

Večita pravnička dilema kako da pravo sile postane sila prava u Srbiji prerasta u hroničnu potrebu, gotovo vapaj. Kako smo došli do toga da se ne veruje ni pravnim instancama, da se stvari prikrivaju ili da nisu dovoljno transparentne i da počinjemo da sumnjamo u presude, u podatke tajnih službi, u objektivnost onih tela čiji je posao upravo da se bore protiv zloupotreba. Donose se presude bez svih dokaza i to se čak i ne krije. Da li je na pomolu konačanm rasplet borbe protiv medija koji pišu i govore drugačije od vlasti, jer sila prava ne može da ih zaštiti. O dilemama, sumnjama i otvorenim namerama u emisiji "Pregled dana" govori predsednik Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski.

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je poslovni sporazum Telekoma i Telenora čija je jedina svrha, i to po zvaničnom tumačenju jednog od njegovih potpisnika, urušavanje i slamanje SBB-a kao bitnog aktera na polju telekomunikacija. Upitan da li takav dogovor pravno održiv, Vladimir Beljanski je rekao da po njegovom mišljenju – nije.

„Očigledno je da se moje mišljenje razlikuje od onoga što je Komisije zaključila u svojim odlukama. Ono što je očigledno u medijskom prostoru Srbije to je, da je medijski pluralizam neophodan u svakom demokratskom društvu i da pravo mora da bude na strani zastupanja tog interesa i da štiti pravo građana da budu objektivno informisani, da dobijaju različite informacije sa različitih strana“, istakao je Beljanski.

Ukoliko toga nema i ukoliko država zapravo ima jedan poseban projekat koji se odnosi na uništenje jednog dela medija ili određenih medija, onda je to nezakonito i protivno i Evropskoj konveniciji o zaštiti ljudskih prava i drugim domaćim i međunarodnim aktima, dodao je Beljanski.

Celo gostovanje Vladimira Beljanskog u „Pregledu dana“ možete pogledati ovde:

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare