Foto: Shutterstock

Tokom prethodnih godina znatno su pooštrena pravila, ali i sankcije za vožnju u alkoholisanom stanju. Pored novčanih kazni, vozače pod uticajem alkohola očekuju i druge ozbiljne posledice.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, skoro svaka četvrta saobraćajna nezgoda u Srbiji povezana je sa vožnjom pod dejstvom alkohola. Policija sve češće kontroliše prisustvo alkohola u krvi, ali je sada akcenat i na korišćenju psihoaktivnih supstanci, tačnije droga.

Prag tolerancije na alkohol se smanjivao tokom godina, a sada se kažnjavaju vozači koji imaju više od 0,2 promila alkohola u krvi. Međutim, tolerancija ne postoji za profesionalne vozače, početnike ali i instruktore vožnje koji obavljaju praktičnu obuku kandidata.

Nema vožnje ni na parkingu

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, smatraće se da vozač upravlja vozilom u saobraćaju kada je pokrenuo vozilo sa mesta na putu. Napominjemo da pojam put, između ostalog, obuhvata i parkiralište. Naime, prema odredbi člana 7. Zakona – put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima, dok je parkiralište deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta.

Foto: Shutterstock

Isključenje iz saobraćaja

Policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja, između ostalog i ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno ovim zakonom. Isključenje traje 24 sata, dok, izuzetno – isključenje vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan traje 12 sati. Vozač kod koga je utvrđena teška, veoma teška ili potpuna alkoholisanost i/ili dejstvo psihoaktivnih supstanci, zadržaće se po naredbi policijskog službenika do otrežnjenja, a najduže 12 sati.

Stepen alkoholisanosti vozača:

1) do 0,20 mg/ml – blaga alkoholisanost
2) od 0,21 mg/ml do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost
3) od 0,51 mg/ml do 0,80 mg/ml – srednja alkoholisanost
4) od 0,81 mg/ml do 1,20 mg/ml – visoka alkoholisanost
5) od 1,21 mg/ml do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost
6) od 1,61 mg/ml do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost
7) više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost

Paprene kazne

Ukoliko je vozač kažnjen zbog upravljanja vozilom u stanju umerene alkoholisanosti, moraće da plati novčanu kaznu od 10.000 dinara. Kada se otkrije od 0,5 do 0,8 promila alkohola u krvi, pored novčane kazne u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara, dobija se 6 kaznenih poena, kao i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca. Za stanje visoke alkoholisanosti, novčana kazna je duplo veća, odnosno od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Uz to, propisuje se zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 4 meseca kao i 8 kaznenih poena.

Alkohol i vožnja
Foto: Envato

Za upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, dozvola se oduzima na 9 meseci i dodeljuje se 15 kaznenih poena, vozač mora da plati kaznu u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara, a uz to dobija i kaznu zatvora od 30 do 60 dana ili kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati.

Veće kazne za pravna lica

Kako piše Paragraf, za preduzetnike koji dozvole da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih suspstanci upravlja vozilom, predviđena je novčana kazna od 30.000 do 200.000 dinara. U slučaju pravnih lica, ta kazna je još veća i iznosi od 60.000 do 800.000 dinara.

Foto: Profimedia.rs

Treba napomenuti da su sankcije još oštrije za lica koja prilikom nasilničke vožnje, pod koju spada i vožnja u stanju potpune alkoholisanosti, prouzrokuju saobraćajnu nezgodu. U tom slučaju, novčana kazna je od 130.000 do 150.000 dinara, uz 45 do 60 dana zatvora ili 300 do 360 sati rada u javnom interesu. Pored toga, propisuje se i mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje deset meseci, kao i 17 kaznenih poena.

Bonus video: Ovo su najopasnije deonice puteva u Srbiji

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook Twitter Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare