Moto, rukavice, motor, oprema
Foto: Shutterstock

Kaciga je uvek broj jedan što se tiče bezbednosti, ali je takođe i ostala oprema bitna. Jedan od delova tela koji prilikom pada prvi dođe u kontakt sa asfaltom jeste ruka, odnosno šake. Zato rukavice za motocikliste imaju veliku ulogu u zaštiti od razderotina, ali i preloma. Osim toga, ove rukavice povećavaju udobnsot i bezbednost prilikom vožnje.

U tekstu ćete primetiti da namerno naglašavamo da je reč o rukavicama za motocikliste. Na početku da razjasnimo jednu stvar: obične rukavice i rukavice namenjene motociklistima i te kako se razlikuju. To nije običan izgovor za veću cenu rukavica za motocikliste, već razlike zaista postoje.

Sama tehnika kojom se rukavice za motocikliste prave razlikuje se od tehnike proizvodnje drugih rukavica. Na primer, iako postoje i druge rukavice od kože, ako ih uporedimo sa rukavicama za motocikliste, videćemo razlike u načinu šivenja.

Moto, rukavice, motor, oprema
Foto: Shutterstock

Šavovi na rukavicama za motocikliste drugačije su dizajnirani i uglavnom se koriste izdržljiviji konci kako ne bi došlo do rašivanja tokom pada. Zatim, možete primetiti i ojačanja, naročito na dlanovima. Ta ojačanja takođe imaju zadatak da dodatno zaštite dlan.

Tri ključne stavke: zaštita, bezbednost i udobnost

Prilikom vožnje motocikla, rukavice moraju da zaštite vaše ruke, zatim da pruže bezbednost i udobnost.

Bilo da je reč o rukavicama namenjenim za gradsku i uličnu vožnju, ili je reč o sportskim, touring ili rukavicama za stazu, njihova namena je da pruže zaštitu.

One treba da zaštite dlan od razderotina. Prilikom pada instiktivno ćemo pokušati da se odupremo od asfalt ili neku drugu podlogu, a u slučaju klizanja, takođe instiktivno spuštamo dlanove ka dole kako bismo se usporili. Tom prilikom rukavice nipošto ne smeju odmah da se pocepaju i ostave kožu dlana nezaštićenom. Zato ćete na tim delovima često viđati kožna ojačanja i zadebljanja na rukavicama.

Zatim, rukavice imaju zadatak da maksimalno zaštite prste od lomova. Ovo naročito važi za palac i mali prst. Mali prst na ruci najčešće je ugrožen prilikom pada i tom prilikom dolazi do loma.

Zato, na primer, renomirani proizvođači kao što su Dainese i Alpinestar specijalnu pažnju posvećuju upravo zaštiti malog prsta. Alpinestars na svojim modelima rukavica neretko spaja mali i domali prst, na taj način sprečavajući da mali prst dođe u neprirodan položaj, što, samim tim, smanjuje mogućnost preloma.

Dainese ima nešto drugačiju tehnologiju koja se zove DCP (Distortion Control Protection), koja ne dozvoljava malom prstu da dođe u neprirodan položaj.

Spoljašnji deo dlana takođe je izložen udarcu. Obično, ako dođe do udarca spoljašnjim delom dlana, tada dolazi do preloma zglobova prstiju. Oporavak od takvog preloma je dugačak i zato je potrebno zaštiti ga što je više moguće. Zato ćete na tom delu videti protektore i ojačanja od raznih matrijala, počev od polimera, pa do karobna i titanijuma.

Moto, rukavice, motor, oprema
Foto: Shutterstock

Naredna i poslednja zaštita je zaštita zgloba šake. Prilikom padova nisu retki ni prelomi zgloba šake. Svaki prelom zgloba ume da bude nezgodan i da oporavak potraje dugo. Zato rukavice imaju zaštitu i fiksiranje zgloba. To važi samo za duže modele rukavica namenjene vožnji na stazi ili touring rukavicama. Rukavice koje su predviđene za gradsku vožnju obično su kraće i ne nude zaštitu zgloba šake.

Moto, rukavice, motor, oprema
Foto: Shutterstock

Rukavice se razlikuju i po nameni, pa se tako posebno prave one za touring vožnje, sa leto, za stazu i za „offroad“, pa više o tome koje su prave za vas, saznajte na ovom linku.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram