Menjač se može pokvariti iz brojnih razloga, a neki od njih su povezani sa greškom vozača prilikom korišćenja, a učestalim ponavljanjem nekvalitetne promene brzina, moguće je oštetiti sinhroni prsten stepena prenosa na kojem se ova radnja često događa.

Komentari

Vaš komentar