U važećem crnogorskom zakonodavstvu “osvetnička pornografija” nije uvedena kao zasebno krivično delo pa se gonjenje učinilaca preduzima isključivo članom 175 KZ-a, koji se odnosi na “neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka”, a predviđene kazne su blage ili se često zamenjuju novčanom nadoknadom.

Komentari

Vaš komentar