Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Rok za podnošenje godišnjih finansijskih izvešta političkih partija i grupa građana koje su u predstavničkim telima u Srbiji biće produžen, zbog vanrednog stanja uvedenog radi sprečavanja širenja korona virusa.

To proizlazi iz vladine Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja koja je usvojena krajem marta.

Rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o prilozima i imovini je, inače, 15. april tekuće godine, a kako je precizirano Uredbom, rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se da ističu 30 dana po prestanku vanrednog stanja.

Obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu ima 246 političkih subjekata, a u Agenciji za Tanjug kažu da oni neće trpeti nikave štetne posledice ako do 15. aprila ne podnesu godišnje finansijske izveštaje.

Komentari

Svi komentari (0)