Skupština slobodne Srbije veruje da cilj tužbe koju je režimski tabloid "Kurir" podneo pred Privrednim sudom u Beogradu protiv četiri medija i jedne nevladine organizacije – svakako nije i ne može biti zaštita poslovnog ugleda ovog lista, već je u pitanju još jedan provladin nasrtaj na slobodu medija i slobodu mišljenja, uz zloupotrebu pravosuđa.

Komentari

Vaš komentar