Povodom sumnji na upotrebu tehnologije za prepoznavanje lica (Facial Recognition Technology) od strane MUP tokom protesta koji su se održavali 27. novembra i 04. decembra prošle godine, a u vezi sa prekršajnim nalozima koji su izdati učesnicima protesta, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo je postupak nadzora prema MUP.

Komentari

Vaš komentar