Apelacioni sud u Nišu pravnosnažno je osudio penzionisanog vatrogasca Gorana Džonića na jedinstvenu kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva i dva dela nedozvoljenog držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Na taj način potvrđena je odluka Višeg suda u Nišu doneta 13. juna 2023. godine kojom je za ubistvo brata od tetke Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije, Džoniću izrečena najteža kazna predviđena srpskim Krivičnim zakonikom.