U Srbiji ima između 10.000 i 11.000 organa vlasti i još oko 20.000 drugih ustanova koje vrše sistematsku obradu većeg broja podataka ili obradu posebno osetljivih podataka. Svaka od njih morala bi, po zakonu, da ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka.

Komentari

Vaš komentar