Udruženje poslovnih žena Srbije saopštilo je da je uprkos pandemiji koronavirusa pronašlo način da se onlajn realizuje projekat “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate”, koji je nastavak projekta realizovanog pre dve godine za istu ciljnu grupu. Reč je besplatnim obukama čiji je cilj osposobljavanje žena za samozapošljavanje.

Komentari

Vaš komentar