Marina ponižena na prijemnom, ministarstvo „razmatra“ slučaj

Društvo 12. maj. 202118:09 > 18:13
Podeli:
Marina Samrdzic
Marina Samardžić i Nikola Samardžić Foto:Privatna arhiva

Ministarstvo prosvete "intenzivno razmatra mogućnost za rešavanje situacije" u slučaju Marine Samardžić, devojčice sa Daunovim sindromom kojoj nije omogućeno da polaže prijemni ispit u Srednju muzičku školu "Stevan Mokranjac" u Požarevcu po uslovima prilagođenim njenim mogućnostima.

Kako se navodi u odgovoru ministarstva upućenom portalu Nova.rs, ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Muzička škola „Stevan Mokranjac“ iz Požarevca intenzivno razmatraju mogućnosti za rešavanje situacije u slučaju učenice M.S.,odnosno, koji fakultativni oblik nastave mogu da omoguće učenici vodeći računa da se zaštiti interes deteta, da stekne obrazovanje u skladu sa razvojnim karakteristikama i da nastavi da neguje ljubav prema muzici.

„Važno je naglasiti da prijemne ispite polažu učenici talentovani za muzičke, umetničke i baletske škole, kao i za specijalizovana odeljenja gimnazija za istoriju, geografiju, biologiju, hemiju, fiziku, matematiku, sport, informatiku i računarstvo, jezike, audio-vizuelne umetnosti. Međutim, obrazovni sistem je omogućio da prijemne ispite za upis u specijalizovana odeljenja škola polažu i učenici sa poteškoćama u razvoju, kada se prilagođavaju uslovi i način polaganja ispita, što je škola i uradila u slučaju ove učenice. Omogućeno im je da polažu duže, da prave pauze, da personalni asistent prisustvuje i ohrabruje učenika, da se font slova testa uvećava i slično. U slučaju ove učenice, škola je to i učinila“, navodi se u odgovoru ministarstva.

„U Muzičkoj školi “Stevan Mokranjac“ u Požarevcu prijemni ispit je polagalo 30 učenika, među kojima i četvoro učenika koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu i kojima je bilo potrebno prilagođavanje načina polaganja prijemnog ispita. Dvoje učenika, koji se obrazuju po IOP, je položilo prijemni. Individualni obrazovni plan, skraćeno IOP, je dokument koji se izrađuje za dete u vrtiću ili školi. Njime se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određeno dete i učenika, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Za učenicu M. S. izvršena su sledeća prilagođavanja:

Ispit iz glavnog predmeta – harmonike
1. Škola je obezbedila posebne uslove za polaganje ispita iz glavnog predmeta (harmonike) – stolica odgovarajuće visine;
2. Dodeljen je lični pratilac/asistent, koji je prisustvovao svim fazama prijemnog ispita, pridržavajući se saglasnosti koju je potpisao i uputstava koje je dobio od školske komisije kako bi se obezbedila regularnost prijemnog ispita
3. Omogućeno je dodatno vreme za ispit iz glavnog predmeta

Ispit iz solfeđa i teorije muzike
1. Obezbeđena je posebna prostorija za izradu testa/zadataka;
2. Vreme za izradu testa/zadataka/praktičnog dela ispita bilo je produženo;
3. Format testa iz teorije muzike i zadatka za usmeni deo ispita iz solfeđa štampan je uvećanim fontom;
4. Lični pratilac/asistent je učenici pomagao u razumevanju teksta i zahteva, kao i u pisanju, na taj način što je umesto učenice čitao;

Podsećamo, Marina je, kako je pisao portal Nova.rs, već završila niže razrede iste muzičke škole, a završava i osmi razred redovne osnovne škole – obe prema inkluzivno obrazovnom programu (IOP).

Marina Samrdzic Nikola Samardzic
Marina Samardžić Foto:Privatna arhiva

„Zbog njene velike ljubavi prema muzici odlučili smo da nastavi obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi u skladu sa svojim mogućnostima. Činilo se da su svi oduševljeni i za profesore u toj muzičkoj imamo samo divne reči hvale. Nismo znali da među njima ima onih kojima smeta moja sestra“, ogorčeno je rekao za naš portal Nikola Samardžić, Marinin brat.

„Moja majka je dostojanstveno izvela moju sestru da polaže prijemni ispit koji nije bio prilagođen njenim mogućnostima, već su joj davani testovi težine kao i za zdravorazvojnu decu. Iako je ona uložila nemoguće napore da da odgovore na nešto što nikad u svom životu nije videla. Moja majka je herojski podnela tri dana ponižavanja sopstvenog deteta, jer su ispred nje stavljeni zahtevi koji ne pokazuju šta je sve Marina naučila za proteklih šest godina u muzičkoj zahvaljujući njenom divnom profesoru.

Marina Samrdzic Nikola Samardzic
Marina Samardžić Foto:Privatna arhiva

Ispred nje su stavljeni zahtevi da pokažu koliko ona ne zna i direktno su moju sestru izložili brukanju, ponižavanju zbog svog neznanja i svog invaliditeta. Na dan kada je Marina izašla na prijemni koji nije prilagođen njenoj dijagnozi, stavljena je u nepovoljniji položaj i škola dikretno prekršila zakon o zabrani diskriminacije“, tvrdi Marinin brat Nikola.

Komentari

Vaš komentar