Kod korone nas je uglavnom zabrinjavalo stanje pluća - teške upale, otežano disanje. Ipak, pojavljuju se i druge komplikacije s teškim posledicama, poput amputacije. Direktorka bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević objašnjava da korona ima veliki trombogeni potencijal, a tromboze dovode do amputacija.

Komentari

Vaš komentar