Dišenova mišićna distrofija (DMD) je opaka bolest koja uglavnom napada dečake. Procenjuje se da u Srbiji ovu neuromišićnu bolest ima preko 200 dečaka, od čega za 13 postoji terapija koja poboljšava život. Deca sa DMD se po rođenju sasvim normalno razvijaju, a prvi simptomi se javljaju između treće i pete godine, kao posledica propadanja mišića.  

Komentari

Vaš komentar