Nadzorni odbor Energoprojekt holdinga (ENHL) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 21. jun, a na dnevnom redu su uobičajene tačke kao što je usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti. Uprkos znatno boljem poslovanju prošle godine uprava je ponovo predložila da se ostvarena dobit ne raspodeli, objavila je brokerska kuća Momentum Securities.

Komentari

Vaš komentar