Foto: Goran Srdanov/Nova.rs: Vesna lalić/Nova.rsč Privatna arhiva

Porodica Zahorjanski duže od 10 godina traži od države Srbije da joj putem restitucije vrati parcelu u beogradskom Bulevaru vojvodine Mišića 10, ali se u tom procesu isprečila činjenica da je to zemljište u međuvremenu postalo sastavni deo “Beograda na vodi”. Zahorjanski su u svojoj borbi stigli čak do Ustavnog suda, a spremni su da se obrate i međunarodnim sudskim instancama jer kako tvrde “restitucija je po pravnoj snazi najjača i ne sme da bude ometana ni jednim drugim postupkom i zakonom, pa ni čuvenim državnim projektom Beograd na vodi”.

Božidar Zahorjanski, kako za Nova.rs priča njegova žena Mima, podneo je još 2013. zahtev da mu prema Zakonu o restituciji bude vraćena građevinska parcela u Bulevaru vojvode Mišića 10 i rudnik azbesta u Stragarima, koji su njegovom dedi Miodragu Alesiću oduzeti eksproprijacijom 1947. godine.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Dok im je za rudnik jasno da će dobiti određenu finansijsku nadoknadu, Zahorjanski insistira na da mu bude vraćan plac od oko 1180 kvarata u Bulevaru vojvode Mišića 10, u blizini Beogradskog sajma, sa pripadajućim objektom, jer kako navodi, “čak je i sud dokazao da je plac i objekat na njemu i sada isti kao kada je bio u vlasništvu njegovog dede”.

Grad dao plac trećem licu, pa ga otkupljivao od njega

Međutim, iako je rok za odgovor bio najduže godinu dana, kako navodi Mima Zahorjanski, Agencija za restituciju tek nakon šest godina odbija njihov zahtev za takozvano naturalno vraćenje, odnosno da im se vrati konkretan plac.

Upozorava da je ono što se dešavalo uoči donošenja tog rešenja pravni skandal.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

“Saznali smo da je tri dana pre te odluke Grad Beograd pretvorio pravo koriscenja naše parcele i još dve parcele u pravo svojine u korist trećeg lica, koje je bilo zakupac celog tog dela uključujući i zgradu ‘Jugošpeda’, pa zatim od tog istog trećeg lica otkupio tu našu parcelu da bi mogli da grade Beograd na vodi. Tako parcela ponovo postaje državna imovina, kao i kada je oduzeta. Parcela koja je prvi put eksproprisana 1947. ponovo je eksproprisana u toku postupka restitucije u korist trećeg lica. Neverovatno, ali u Srbiji moguće” objašnjava Mima Zahorjanski.

Sud prihvata Božidarovu tužbu, ali posle menja stranu

Zahorjanski zbog svega u junu 2019. godine pokreće upravni spor protiv Agencije za restituciju zbog odluke da odbiju da im vrate pomenuti plac i Ministarstva finasija koje je tu odluku potvrdilo. Tri godine posle početka tog spora u leto 2022. godine sud uvažava njegovu tužbu, poništava rešenje i Agencije i Ministarstva i vraća ceo slučaj na ponovno odlučivanje.

“Sudija u obrazloženju te odluke navodi da je zakon primenjen na štetu mog supruga. Sud je dao vrlo jasne instrukcije i Agenciji i Ministarstvu finansija koje odredbe zakona su povređene i šta moraju da izmene. Sud je uvažio i nalaz našeg sudskog veštaka i potvrdio da je objekat na našoj parceli takođe vlasništvo dede mog supruga, odnosno da je objekat iz 1937. godine isti kao onaj 1947, 1963 i kao ovaj danas” ističe Mima Zahorjanski.

Presuda Foto: Privatna arhiva

Međutim, bez obzira na tu odluku suda, kako dodaje, Agencija za restituciju u februaru 2023. ponovo odbija zahtev za naturalno vraćenje parcele. Naša sagovornica objašnjava da je u rešenje sada ubačena odluka o rudniku azbesta Stragari, koji je isto nasledstvo njenog muža.

“Na raspravu o restituciji rudnika nas nisu ni pozvali, a ubacili su i sramnu odluku o obeštećenju u iznosu od 15 odsto od ukupne vrednosti imovine. Inače, ta nadoknada od 15 odsto nalazi se na Ustavnom sudu jer je potpuno protivna našem Ustavu i traži se njeno ukidanje i uvođenje supstitucije kao sto je urađeno za crkvenu imovinu” naglašava naša sagovornica.

Porodica Zahorjanski ostaje uporna u svojoj borbi i posle ove odluke Agencije, u junu 2023. pokreće upravni spor protiv tog rešenja, ali sud u febraru 2024. sada staje na stranu Agencije i bez obzira na svoju odluku dve godine ranije odbija njihovu žalbu.

Žalba Ustavom sudu

“Mi od naše borbe ne odustajemo. Žalili smo se Ustavnom sudu povodom druge presude Upravnog suda jer su o istoj stvari donete dve različite presude. Nedovosmisleno postoje dokazi da nema prepreke da nam bude vraćen pomenuti plac, jer je sudija bespogovorno utvrdila da je objekat koji je sad na placu isti kao onaj dedin iz 1937. godine”, ističe Mina Zahorjanski.

Agencija: Više se ne vodi nikakav sudski postupak

Iz Agencije za restituciju na zahtev Nova.rs da odgovore na optužbe porodice Zahorjanski stigao je kraći dopis u kome ne odgovaraju na konkrente optužbe.

„Agencija je donela 13. februara 2023. rešenje o obeštećenju kojim je podnosiocu zahteva utvrdila pravo na obeštećenje i iznos ukupnog obeštećenja za svu imovinu oduzetu od označenog bivšeg vlasnika. Protiv rešenja Agencije, Božidar Zahorjanski podneo je žalbu ministarstvu finansija kao drugostepenom organu. Ministarstvo je potvrdilo rešenje Agencije, a protiv rešenja ministarstva, korisnik restitucije je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom. Upravni sud doneo je presudu kojom je potvrdio rešenje ministarstva, a samim tim i Agencije, tako da je ovom presudom okončan u potpunosti postupak po zahtevu Božidara Zahorjanskog i vezano za postupak restitucije ne vodi se više sudski postupak“ navode u odgovoru.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare