Prošle su tri godine od kada se fora prvi put pojavila, ali se sa vremena na vrema opet javi na društvenim mrežama.