Grčka
Grčka; Foto: Hercules Milas / Alamy / Alamy / Profimedia

Počevši od proleća 2024, Grčka će primeniti novi sistem za regulisanje uređenih plaža i obezbeđenje javnog pristupa. Prema novom zakonu, najmanje 50% površine plaže moraće da ostane dostupno javnosti - znači, bez privatnih ležaljki.

Priča o plažama pretrpanim ležaljkama i besmislenim uslovima ugostitelja se izgleda završava novim zakonom i – bar u Grčkoj – više neće biti plaže na kojoj ne možete da bacite peškir i smestite se pod svojim suncobranom.

Ministarstvo nacionalne ekonomije i finansija Grčke uvelo je novi zakon za regulisanje plaža i obalnog javnog dobra u Grčkoj, po kojem površina koja se iznajmljuje više ne može biti veća od 50% ukupne površine plaže. Procenat dodatno opada za područja označena sa „Natura 2000“.

Novi sistem ima za cilj da reši pitanje privatnog zauzimanja javnih plaža. Grčki ustav priznaje obalu zemlje kao javno dobro, osiguravajući građanima neograničen pristup u bilo kom trenutku.

Posebno, novi zakon naglašava aspekte kao što su čišćenje plaža, pružanje usluga, pristup objektima i prisustvo spasilaca, napominje Real Greek Experiences i navodi ključne tačke.

Pročitajte još:

Online tenderi za koncesije za plaže

Uvođenjem onlajn tendera za koncesije za plaže, ideja je da se poboljša transparentnost, ubrzaju procesi i uspostave standardizovani koncesioni ugovori. Ugovori o koncesiji će navoditi tačno dodeljenu površinu, odgovornosti izvođača, trajanje zakupa i iznos zakupa. Oni koji prođu, dobijaju privremenu dozvolu za vođenje sezonskog poslovanja na plaži u odobrenom području, što uključuje postavljanje suncobrana i ležaljki. Trajanje svakog ugovora o licenci biće do 3 godine.

Plaže u Grčkoj označene kao „visoko zaštićene“

Prema novom zakonu, određene plaže u Grčkoj biće klasifikovane kao „visoko zaštićene“. Da bi plaža bila uvrštena tu u kategoriju, mora da ispunjava određene kriterijume – na primer, mora da bude zaštićeno stanište retkih vrsta flore i faune, ili da bude označeno kao ključno područje biodiverziteta. Postavljanje suncobrana i ležaljki biće strogo zabranjeno na tim plažama.

Besplatan pristup plažama u Grčkoj

Novi zakon uvodi ograničenja za koncesije za plaže, ograničavajući ugovorenu površinu na maksimalno 500 m2, odnosno ne više od 50% ukupne površine plaže. Na primer, ako se plaža prostire na 10.000 m2, najmanje 5.000 m2 mora ostati slobodno. Što se tiče suncobrana i ležaljki, oni mogu pokriti do 60% odobrene površine, što se smanjuje na 30% u „Natura“ područjima.

Koncesionari su dužni da ispunjavaju različite obaveze, uključujući redovno čišćenje plaža i postavljanje sanitarne infrastrukture, a svoju opremu moraju da uklone po završetku letnje sezone.

Građani će moći da prijave prekršaje preko aplikacije

Da bi pratila poštovanje zakona, vlada će primeniti dva nova alata. Nova digitalna aplikacija omogućiće građanima da direktno prijave prekršaje, a situacija će se pratiti preko bespilotnih letelica i satelitskih snimaka. Za prekršioce su predviđene kazne. Na primer, za nezakonito osnivanje biznisa na plaži ili prekoračenja granica dodeljene površine, novčana kazna je četiri puta viša od cene mesečnog zakupa, a sva nelegalno postavljena oprema mora biti uklonjena u roku od 48 sati.

Pročitajte još:

Odgovornosti koncesionara

Prema novom zakonu, koncesionari moraju da ispunjavaju sledeće:

– da obezbede nesmetan i bezbedan javni prolaz na plaži i obali, dajući prioritet potrebama pojedinaca sa izazovima u kretanju.

– da ograniče zauzimanje odobrenog područja suncobranima, ležaljkama i opremom za rekreaciju na maksimalno 60% (30% za Natura područja) i održavaju slobodnu zonu širine četiri metra od obale.

– da održavaju plažu uvek čistom.

– da jasno istaknu znak sa informacijama o koncesiji, uključujući javna i prava i obaveze koncesionara, sa jedinstvenim QR kodom za svaku koncesiju.

– da instaliraju tuševe i svlačionice za javnu upotrebu.

– da čuvaju ekološku ravnotežu dodeljenog područja.

– da obezbede prisustvo spasioca i postavljanje staza, osim ako to ne pokriva nadležna opština.

– da uklone mobilnu opremu na kraju svake sezone, kao i na kraju koncesije, i vrate plažu u prvobitno stanje.

Dodatne obaveze za koncesionare mogu da važe u zavisnosti od konkretne plaže.

Postojeća preduzeća koja su u blizini plaža

Objekti u blizini plaža, kao što su hoteli ili taverne, imaju mogućnost da zatraže koncesiju za plažu, ali i da ostave deo prostora slobodan za ljude koji nisu njihovi gosti – obavezna je slobodna zona širine 6 metara između koncesija. Propis koji primenjuje najmanje 50% besplatne plaže takođe se primenjuje na ove slučajeve.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare