Mada se čini da soda bikarbona može napraviti čuda s čišćenjem u domaćinstu, ona nije svemoguća, a u nekim slučajevima može napraviti štetu ako se koristi tamo gde ne treba.