Gotovo polovina žena koje rade u tehnologiji smatra da su efekti COVID-19 pandemije odložili njihovo napredovanje u karijeri, uprkos tome što sličan procenat smatra da će se prekopotrebna jednakost polova verovatnije postići putem struktura koje podrazumevaju rad na daljinu. Mada je život u izolaciji viđen kao mogući pokretač dostizanja jednakih mogućnosti za polove na IT pozicijama, još uvek postojeće društvene predrasude su omele ovaj potencijalni period promena.

Komentari

Vaš komentar