Esma Redžepova je imala 47 sinova i jednu ćerku: Zbog ovoga je usvajala samo mušku decu