Anđelka i kum samo su nastavili tradiciju: Pola estrade smuvalo se sa prijateljima svojih bivših