Velma je lezbejka! Autori novog filma „Skubi Du“ tvrde da su oduvek želeli da ovaj lik bude gej