Jedan od vodećih intelektualaca u svetu, američki lingvista Noam Čomski govori o manipulaciji masama kroz medije, o načinima preusmeravanja pažnje sa važnih problema na nebitne stvari, okupiranju javnosti poplavom nevažnih informacija.