Netanijahu pozvao policiju da zauzme oštriji stav prema demonstrantima