Vojni komitet NATO-a 18. i 19. januara razmatraće i stanje na Kosovu