Trajković pita Vučića: Šta je bio cilj barikada i u čijem privatnom interesu?