U Srbiji još nisu u potpunosti primenjene 33 presude Evropskog suda za ljudska prava, a 40 ih je primenjeno, navodi se u godišnjem izveštaju Komiteta ministara Saveta Evrope za 2020. godinu.

Komentari

Vaš komentar