Portparolka EK: Datum nastavka dijaloga objavićemo kada to bude prikladno