Ponoš: Neću da cepam stranku, samo ću da se sklonim