Specifičnost komentarisanja sudskih postupaka kod nas je da ti komentari dolaze od najviših državnih organa, i to pogotovo od predsednika Republike. Tužna stvarnost u kojoj živimo i želja da pokažem na povredu Ustava u tom pogledu me podstakla da analiziram izjave predsednika Republike, da ponudim tipologiju njegovih izjava i da pronađem dublje motive za takve postupke. Ja sam utvrdio da je u određenom periodu od 2017. kada je došao na funkciju, do 2020. imao najmanje 25 izjava u kojima je prekršio odredbu člana 149 Ustava koja zabranjuje svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije", izjavio je u emisiji N1 Studio Live profesor Pravnog fakulteta Tanasije Marinković.

Komentari

Vaš komentar